Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Vad kostar sotning och brandskyddskontroll?

För att hålla en så låg kostnad som möjligt är taxan för sotarens arbete baserad på den s.k pärlbandsprincipen – d v s att tid och dag fastställes utifrån inplanerade besök i ett specifikt bostadsområde. Genom att gå från hus till hus kan vi göra arbetet mer effektivt och till lägsta möjliga kostnad för dig. 

Taxan enligt denna princip är fastställd av Eskilstuna kommun. Se länk till längre ned. 

Om du inte kan ta emot sotaren eller brandskyddskontrollanten på utsatt tid: 

Om den aviserade tiden inte passar, så har du möjlighet att boka om tiden för sotning och brandskyddskontroll. Vid ombokning senast två arbetsdagar (48 timmar) före aviserat besök uttages en extra avgift för sotning om 339 kr och 537 kr för brandskyddskontroll. Vid senare ombokning (upp till 48 timmar före aviserat besök) uttages en avgift 627 kr för sotning och 1 019 kr för brandskyddskontroll. 

Se vårt infoblad här

Se Eskilstuna kommuns priser för sotning och brandskyddskontroll

Boka sotning och brandskyddskontroll

Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

– Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
– Injustering luftflöden!
– Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
– Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
– Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
– Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Kontakta oss

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.