Utföra sotning själv
– vad gäller?

Du som är lagfaren ägare till fastigheten har möjlighet att utföra sotningen själv – så kallad egensotning. Detta ställer dock krav på att du har tillräckliga kunskaper för att på egen hand utföra sotningen/rengöringen. En särskild ansökan kring egensotning, där du också styrker kompetensen, måste vanligen skickas in till kommunen för beslut innan du kan börja sota. Det är kommunens brandförsvar som sedan avgör om du får utföra egensotning eller inte.

I ansökan ska samtliga objekt anges som du tänkt sota själv – har du fler sotningsobjekt som inte redovisats för, så kommer dessa även fortsättningsvis att rengöras av den entreprenör som kommunen upphandlat.

Beslutet om egensotning gäller bara så länge du själv äger fastigheten. Därför är det viktigt att informera den nya ägaren om att du har sotat själv. Den nya ägaren behöver sedan kontakta kommunens utsedda entreprenör – eller skicka in en egen ny ansökan om egensotning.

Vill du byta sotningsföretag?
Är du inte nöjd med ditt lokala sotningsföretag, som utsetts av kommunen, så har du möjlighet att skicka in en ansökan om att byta till en annan entreprenör. Du själv ansvarar då för att den som tar över sotningen/rengöringen minst har:

  • skorstensfejarutbildning
  • den kompetens som krävs för att utföra arbetet
  • godkännande av det lokala brandförsvaret.

Kontrollera nya sotningsaktörer!
Det förekommer telefonförsäljning av sotningstjänster. Om du får ett samtal eller ett utskick av någon som uppger sig vara sotare – kontrollera då att det verkligen är sotningsentreprenören i kommunen. Sotning av ej godkända aktörer kan vara kostsamt i både det korta och långa loppet – då det finns en risk att husförsäkringen inte längre gäller.

Läs även:

Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

-Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
-Injustering luftflöden!
-Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
-Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
-Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
-Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

 

Jobba hos oss!

Eskilstuna Sotnings AB & Eskilstuna Ventilationsrensning AB är ett växande bolag och behöver därför anställa mer folk till sin verksamhet i Eskilstuna.

Läs mer här

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss: