Installera och underhålla

Det finns ett antal lagar och regler som du måste ta hänsyn till när du ska bygga till, bygga om, byta och sköta din värmepanna eller lokaleldstad. Här följer en kort sammanfattning av dem.

Plan- och bygglagen heter den övergripande lag som reglerar hur byggnadsverk ska uppföras. Bygger man nytt eller bygger om måste man följa lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, och förordningen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, som reglerar vilka tekniska krav som kan ställas på byggnader. Under dessa lagar och förordningar ligger Boverkets byggregler och Boverkets konstruktionsregler, som detaljreglerar funktionskraven i byggnaden. Här finns olika avsnitt med regler om hur installationen av en eldstad ska se ut, hur rökkanaler ska vara byggda och hur pannrummet skall konstrueras för att vara godkänt.

Kommunen kan specificera
För den som känner sig osäker på tolkningen av reglerna har Svensk byggtjänst gett ut en serie böcker som detaljerat förklarar och går igenom olika delar av Boverkets Byggregler. Förutom dessa regler har den enskilda kommunen möjlighet att i detaljplanen för området specificera vilken påverkan på omgivningen en byggnad får göra. Detta påverkas av hur geografin och naturen i området ser ut, vilka övriga byggnader som finns där och så vidare. Det kan alltså råda olika bestämmelser i olika områden. När det gäller skötsel och sotning av eldstad och värmepanna behöver villaägaren följa Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och därtill följande förordning och råd. Här regleras hur ofta olika typer av fastigheter måste sotas och hur ofta rökgångar och skorstenar måste kontrolleras. Den som inte följer dessa regler kan riskera att förlora försäkringsersättning i händelse av brand. Skorstensfejaren har en myndighetsfunktion när det gäller övervakning av brandsäkerhet och kontroll av värmesystemen, och kan därför utfärda eldningsförbud om brandrisken anses för stor.

Hur mycket föroreningar får eldstaden släppa ut?
I bland annat Plan- och bygglagen regleras i vilken omfattning en byggnads värme- och vattensystem får påverka omkringliggande natur. Här finns exempelvis bestämmelser om hur mycket föroreningar man får släppa ut vid vedeldning. Det finns också förordningar som specificerar hur mycket en eldstad eller panna får släppa ut av rök och föroreningar för att inte betraktas som en sanitär olägenhet – det vill säga en fara för människors hälsa. Du kan läsa mer om detta på www.naturvardsverket.se

Inom regelverket finns också utrymme för varje kommun att ha egna regler om exempelvis sotning och eldning. Kontakta skorstensfejarmästaren så får du veta mer.

Konsumentköplagen och konsumentskyddslagen
Förutom de ovanstående lagarna berörs också villaägaren av Konsumentköplagen och Konsumentskyddslagen, t ex vid köp eller installation av en eldstad. Lagarna finns till för att skydda konsumenten om den vara eller tjänst man köpt skulle vara felaktig. Här regleras vad man har rätt att kräva av en försäljare eller en yrkesman.

Vill du ha detaljerade uppgifter vad som gäller för just din fastighet och din värmeanläggning? Tveka inte att kontakta sotaren för hjälp med råd och tips!

Läs även:

Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

-Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
-Injustering luftflöden!
-Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
-Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
-Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
-Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

 

Jobba hos oss!

Eskilstuna Sotnings AB & Eskilstuna Ventilationsrensning AB är ett växande bolag och behöver därför anställa mer folk till sin verksamhet i Eskilstuna.

Läs mer här

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss: