Förbereda inför
sotarens besök

För att sotaren/brandskontrollanten ska kunna utföra sitt uppdrag enligt de föreskrifter som finns i Lagen om skydd mot olyckor, behöver du som fastighetsägare göra några förberedelser. Därmed hjälper du sotaren att göra sitt jobb så säkert och bra som möjligt. Samtidigt blir besöket för dig smidigare och snabbare utfört.

Att sotningen och brandskyddkontrollen sker noggrannt är en självklarhet. Därför kan det ibland också ta tid. Men det finns en hel del tid att spara genom att sotaren enkelt kan komma åt de objekt som ska sotas. Därmed hjälper du också din granne, som då inte behöver vänta längre än nödvändigt på sotarens besök. Det är också så sotningstaxan är uppbyggd – genom att hinna med ett visst antal hus i samma område på samma dag, så kan kostnaden hållas så låg som möjligt.

 • Först och främst: se till att sotaren kan komma in i din fastighet på aviserad tid. Om du inte har möjlighet att vara hemma under planerat tidsintervall – gör upp i förväg om tillträde. En granne kanske kan släppa in sotaren, eller att du lämnar nycklarna för upphämtning.
 • Ställ fram stegen för sotaren. För god arbetsmiljö och säkerhet ska stege, takstege och glidskydd vara i bra skick (se även information längre ned på sidan). Vintertid ska vägen fram till stegen vara skottad. Kom även ihåg att skotta fram stegen på taket.
 • Se till att skydda känsliga ytor på sotarens väg till och från eldstaden. Sotaren kommer att vara så försiktig som möjligt, men lägg gärna fram tidningar eller skyddspapper framför eldstaden för att undvika onödig nedsmutsning.
 • Hjälp sotaren att få fri väg fram till sotningsobjektet. Plocka bort föremål så som förugn, pelletsbrännare och andra lösa föremål.
 • Om det finns ömtåliga eller värdefulla ting intill eldstaden, ställ gärna undan dessa. Sotarens redskap är långa och otympliga – och kan i värsta fall stöta till och medföra skada eller nedsmutsning.
 • Vid brandskyddskontroll: tillse att sotaren har fri passage runt skorstenen inom hela fastigheten – gäller således även vindsutrymmen och pannrum.
 • Eldstaden behöver vara nedsläckt inför besöket. Det är bra om du kan undvika att elda i eldstaden samma dag som sotaren ska komma.
 • Ta fram sopskyffel samt kärl i plåt med ett tätt lock för att förvara sotet i.
 • Om det inte finns eluttag vid eldstaden, dra fram en skarvsladd för skorstensfejarens sotsug.

…glöm inte taksäkerheten!

Utöver sotningen ska brandskyddskontroll utföras. För att sotaren och brandskyddskontrollanten ska kunna utföra sitt arbete tryggt och säkert är det viktigt att du som fastighetsägare tänker på taksäkerheten.

Brister i taksäkerheten kan leda till att sotaren eller brandskyddkontrollanten inte kan göra sitt arbete på taket. Därmed finns risken att sotningen eller kontrollen inte kan slutföras vid besöket. För att undvika ombesök, med tillhörande kostnad, kan du i förväg själv undersöka några viktiga punkter kring taksäkerheten: 

 • Om markstege ska användas för åtkomst till taket måste ett glidskydd finnas, så att stegen inte kan glida åt sidan eller bakåt. Glidskyddet ska förankras i en fast byggnadsdel och inte i hängrännan. Detta eftersom hängrännan ofta inte klarar hållfasthetskravet på 150 kg.
 • Om byggnadens fasadhöjd är lägre än 4 meter kan lös markstege tillämpas för tillträde till taket. Om höjden är över 4 meter bör tillträdet kunna ske via en fast förankrad fasadstege, eller genom invändig uppgång via taklucka.
 • Består takstegen av så kallade lösa taksteg, så måste de vara installerade enligt de instruktioner som tillverkaren angivit, samt följa en rak linje. Denna typ av takstege är vanligen godkänd för hus med en fasadhöjd upp till 4 meter, samt vid taklutning under 45 grader.
 • Befintliga takstegar behöver vara fast monterade i bärande byggnadsdelar – med minst 4 infästningspunkter (upp och nedtill).
 • Tillämpas utvändig uppgång ska det efter markstege och glidskydd finnas bärläktsteg eller takstege för vägen fram till skorstenen.
 • Vid invändig uppgång, via taklucka, ska det finnas en brygga på taket fram till skorstenen – om det är över en meter dit.
 • Så kallade lösa taksteg, monterade i sidled, får inte ersätta en takbrygga.

Vill du ha fördjupad information – med ytterligare mått och anvisningar för säkerhet på tak, besök taksakerhet.se

Läs även:

Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

-Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
-Injustering luftflöden!
-Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
-Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
-Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
-Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

 

Jobba hos oss!

Eskilstuna Sotnings AB & Eskilstuna Ventilationsrensning AB är ett växande bolag och behöver därför anställa mer folk till sin verksamhet i Eskilstuna.

Läs mer här

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss: