Att elda i vedpanna

Till biobränslena räknas alla typer av växtmaterial som kan brännas direkt eller som kan omvandlas till flytande eller gasformigt bränsle. Biobränslen är förnyelsebara till skillnad från de fossila (exempelvis olja) som tar slut och inte återskapas. Till biobränslena räknas trädbränsle – som t ex brännved, pellets, flis och briketter. Här kan också räknas in torvbränsle och biobränsle från avfall.

Ved är visserligen ett förnyelsebart bränsle, men felaktig vedeldning kan vara både miljöfarlig och hälsovådlig. Vedeldare som använder gamla och omoderna pannor släpper ut stora mängder föroreningar i luften, dessutom kan brandfarlig tjära skapas i anläggningen. Det man ska tänka på är att verkningsgraden i en gammal vedpanna kan vara låg. Veden förbränns dåligt och tjärbildningen ökar. I nya, effektiva pannor är verkningsgraden högre – något som kraftigt minskar utsläpp och tjärbildning. Oavsett om pannan är gammal eller är det fördel att elda mot en ackumulatortank. Med en sådan kan du elda med hög och jämn belastning. Ackumulatortanken fungerar som en effektutjämnare som lagrar värmen och sedan släpper ut den vid behov. Vedeldningen blir effektivare, mer bränslesnål och därmed skonsammare mot miljön. I dag ska alla nya vedpannor som installeras uppfylla miljökraven och en ackumulatortank är i princip ett måste för att uppnå dessa.

Lär känna din vedpanna

När du tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av miljöskadliga ämnen. Problemet kan minskas genom att få pannan varm så fort som möjligt. En bra väg är att använda tändblock samt rikligt med torr, finkluven ved. En gasolbrännare sätter också snabbt fart på elden. Det brinner med hög temperatur och utan rök efter bara någon minut.

Se till att lära känna din vedpanna! Har du tillgång till bruksanvisningen, så läs den.

När du eldar i pannan bör du göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Förbränningsluften kan tillföras på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade reglersystem som automatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras.

Att tänka på vid vedeldning:

  • En motdragslucka mellan pannan och skorstenen kan vara en fördel. Luckan stabiliserar draget och sänker rökgastemperaturen i skorstenen.
  • Installera en ackumulatortank för säker och bekväm eldning.
  • Använd alltid torr ved och elda aldrig sopor i en vedpanna! Hugg veden redan på våren så att den hinner torka. Helst bör den torka ett år. En vedklabbe ger ungefär 20 procent mer energi i pannan efter en sommars torkning jämfört med om den eldas färsk.
  • Vedeldning kräver ordentligt med luft. Veden avger brännbara gaser när den hettas upp och för att gaserna ska förbrännas krävs tillräckligt med syre. Pyrelda inte.
  • Välj en panna som uppfyller miljökraven.
  • Kontakta skorstensfejarmästaren. Vedeldning ökar brandrisken och det är inte säkert att en skorsten som byggts för exempelvis oljeeldning fungerar för ved.

Läs även:

Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

-Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
-Injustering luftflöden!
-Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
-Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
-Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
-Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

 

Jobba hos oss!

Eskilstuna Sotnings AB & Eskilstuna Ventilationsrensning AB är ett växande bolag och behöver därför anställa mer folk till sin verksamhet i Eskilstuna.

Läs mer här

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss: