Tillbaka till hemsidan
Aktuellt

Den nya tidens sotningsteknik lanseras i Eskilstuna

Från den 1 juli går Eskilstunas sotare inte upp på taken längre. Med den nya metoden – stavsotning – kommer arbetet att utföras nedifrån och inifrån skorstenen. Och fördelarna är flera – mindre nedsmutsning för kunden, en betydligt säkrare arbetsmiljö för sotaren och en effektivare metod, som skapar renare rökkanaler och därmed ett mer brandsäkert resultat.

Förändringen av sotningsmetoderna hänger ihop med det nya upphandlade sotningsavtalet för Eskilstuna kommun, som började gälla från januari i år.

Metoden med stavsotning innebär att sotaren för upp rensningsverktygen inifrån eldstad och skorsten – där rengöringen utförs maskinellt med effektiva, roterande borstar. Detta sker också i ett slutet system, där eldstaden kapslas in så att sot och andra miljövådliga beläggningar inte sprids i fastigheten.
– Det är en hälsovinst för alla – och inte minst för de sotare som ju dagligen är i kontakt med eldstäders och skorstenars sot, förklarar Jonas Billing som är vd för Eskilstuna Sotnings AB.

Sotningsbranschen har sedan länge diskuterat hur man kan öka säkerheten i arbetet. Utöver att begränsa kontakten med de cancerogena ämnen som finns i sotet, så handlar de nya arbetsmetoderna också om att begränsa tiden på taken – därmed kan fallolyckor undvikas. Från och med juli i år är det bara vid den obligatoriska brandskyddskontrollen som taken bestigs i Eskilstuna.

En ny branschstandard – och en utökad satsning på information
I den nya standarden för arbetsmiljö, som Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund tagit fram, finns riktlinjer för personlig skyddsutrustning – t ex att använda munskydd och handskar. Därtill finns tydliga riktlinjer för hur tak ska bestigas – som alltid ska ske med sele och annan anpassad säkerhetsutrustning.

Förutom satsningen på ny teknik blir också kunskapsområdet allt mer prioriterat hos framtidssotaren.
– Vår fortsatta roll blir allt mer att se till helheten – där vår egen säkerhet är en av komponenterna, men självklart ska vi också arbeta för att begränsa utsläppen i våra kunders bostäder. Vi utvecklar också kommunikationen för att kunderna ska få mer kunskaper om att elda tryggt och mer miljövänligt.

Det nya Tips- och råd-avsnittet på hemsidan är ett exempel, dit kunderna också lotsas via övriga kanaler – t ex via aviseringsbreven som går ut inför sotning och brandskyddskontroll.
– Vi har nog aldrig tagit oss så mycket tid som nu, med att också lära ut av våra kunskaper kring säker och klimatsmart eldning. Tillsammans med renare och tryggare arbetsmetoder är vi såklart extra stolta att få vara med när Eskilstuna kommun nu går i bräschen för den svenska sotningsbranschen, säger Jonas Billing.

!

SE INSLAG FRÅN SVT NYHETER SÖRMLAND HÄR

?

VILL DU VETA MER OM SOTNING OCH BRANDSKYDDSKONTROLL?

Läs mer i vårt avsnitt Tips & Råd som du hittar här.