Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Daniel – den nya tidens stavsotare

Sedan den 1 juli 2022 har sotaren Daniel Nilsson Fornstedt fått en ny arbetsteknik att förhålla sig till. Numera går han bara i sällsynta fall upp på taken för att utföra sitt jobb. Med den maskinella stavsotningstekniken, som Eskilstuna kommun infört för den obligatoriska sotningen, utförs uppdraget inifrån bostaden – där man nu sotar uppåt i kanalen.

Med stavsotningen kan en bättre arbetsmiljö säkras. Att arbeta ensam och under tidspress på höga höjder har historiskt varit en av de stora riskfaktorerna i yrket – men nu kan alltså fallolyckor undvikas.
Det finns också fler fördelar med den nya metoden. Till skillnad mot de traditionella sotningsverktygen, som kräver en mer fysisk insats, gör nu skruvdragaren och de roterande borstarna den mer intensiva delen av arbetet. Det bidrar till en effektivare rengöring – men också till en mer hälsosam process. Utöver att arbeta med maskinella verktyg täcks nu även eldstaden in och sotet fångas upp i en sotsug. Genom särskild filtrering slipper sotaren att utsättas för de cancerogena ämnen som finns i sotets partiklar.
– Den slutna processen, med inkapslad eldstad och kopplingen till vår sotsug, bidrar ju också till en renare upplevelse för kunden, konstaterar Daniel Nilsson Fornstedt. Även det är ju en viktig del av sotarens besök, att arbetet och slutresultatet upplevs rent och snyggt.
Även om Daniel och sotarteamet alltid försökt att vara noggranna med att städa efter sig, så innebär ändå den nya metoden att det blir lättare att hålla rent. Inte bara det synliga sotet försvinner direkt i processen – även de mindre partiklarna förhindras att spridas i bostaden. Således är det en hälsoaspekt även för de boende.

Fler frågor kring arbetsmetod än prislapp
I och med att stavsotningen tar lite längre tid i anspråk, så har också sotningstaxan i Eskilstuna gått upp ett par hundralappar. Det är dock inget som Daniel hittills mött något större motstånd kring.
– Det verkar inte vara prislappen, utan snarare arbetsmetoden som engagerar kunderna. Vissa är kanske lite skeptiska till nymodigheterna – det är ju ändå en skillnad mot den klassiska bilden av sotarens arbete. När kunderna ser hur det funkar – och att det funkar – så klingar tveksamheterna ganska snabbt av. Många tycker också att det är skönt att inte behöva tänka så mycket på vårt tillträde till tak och vindsutrymmen.
Vissa kunder kommer dock inte att kunna ta del av stavsotningstekniken. Det beror lite på hur eldstaden och skorstenen är konstruerad.
– Men i de flesta fall kan vi sota med stavarna. Och när det inte funkar, så går vi upp på taken precis som tidigare. Det gör man ju gärna – speciellt härliga sommardagar, ler Daniel.
För kollegorna som sköter den separata brandskyddskontrollen, kommer dock inspektionen precis som tidigare att ske från taket. I brandskyddskontrollen blir det fortsatt nödvändigt med tillgång till vindsutrymmen och andra passager som skorstenen löper mellan.

För mig är det nog friheten och kundkontakterna
som är det bästa. Man lär sig mycket om människor
och att hantera olika situationer och frågeställningar.

Gillar det omväxlande arbetet
Daniel Nilsson Fornstedt har arbetat som sotare i snart fyra år. Innan dess arbetade han på ett lager, men de många nattpassen blev tärande. Med sotningsyrket upplever han en flexibilitet och frihet, med inte allt för långa dagar och dessutom en omväxlande tillvaro.
– För mig är det nog just friheten och kundkontakterna som är det bästa. Det är ett väldigt socialt yrke. Man lär sig mycket om människor och att hantera olika situationer och frågeställningar.
Möjligheten att gå vidare inom yrket, mot nya uppdrag inom t ex ventilationsområdet, är också något som Daniel ser fram emot.
– I vår bransch finns det många inriktningar som man kan utvecklas inom. Därför tror jag att risken att tröttna är väldigt liten. Just nu trivs jag dock väldigt bra i min roll. Vi är ett sammansvetsat team som har roligt på jobbet. Det är ju också en viktig faktor för att stanna kvar och utvecklas i yrket!