Tillbaka till hemsidan
Ur en sotares vardag

Daniel – den nya tidens stavsotare

Sedan den 1 juli 2022 har sotaren Daniel Nilsson Fornstedt fått en ny arbetsteknik att förhålla sig till. Numera går han bara i sällsynta fall upp på taken för att utföra sitt jobb. Med den maskinella stavsotningstekniken, som Eskilstuna kommun infört för den obligatoriska sotningen, utförs uppdraget inifrån bostaden – där man nu sotar uppåt i kanalen.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Robins mission – att säkra brandskyddet

Robin Karlsson arbetar som brandskyddskontrollant hos Eskilstuna Sotnings AB. Likaväl som bilbesiktningen är också det här en myndighetsutövning. 
”Men lagen till trots, det är förstås inte pekpinnen som är målet”, säger Robin Karlsson. I dagens kontroller får kunderna en värdefull återkoppling.
Brandskyddskontrollen ger en nyttig och ofta lönsam inblick i anläggningens funktion och status.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Henriks uppdrag: en sundare inomhusmiljö

Det kan tyckas vara självklart att få andas frisk luft. Och vi i den här delen av världen, det klara och förhållandevis rena Norden, borde väl inte ha några problem med den frågan? Luften är ju gratis och den finns i mängder. Men är det verkligen så?
Möt Henrik Nilsson, ventilationstekniker hos Eskilstuna Sotnings AB.

LÄS MER
Ur en sotares vardag

Rogers fokus – trygghet in i minsta decimal

Roger Roos är besiktningsman hos Eskilstuna Sotnings AB. Där arbetar han enligt en väl dokumenterad och beprövad metod – SSR GODKÄND BESIKTNING®. Det är världens första kvalitetssäkrade metod för besiktningar av eldstäder och rökkanaler, framtaget av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.

LÄS MER