Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Vad är radon? Prata med vårt team!

Radon varken syns eller luktar, men det kan vara skadligt för din hälsa. Boverket räknar med att 250 000 villor i Sverige har för hög halt av radon. Bor du i ett hus som är drabbat?

Eskilstuna Ventilationsrensnings AB är utbildade via Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) för åtgärder mot radon. Vi kan identifiera om radon finns och varifrån det kommer – men vi kan också konkret lösa problemet.

Genom oss kan du även beställa radonpuckar, där du själv kan utföra mätning av radon i bostaden. En snabbmätning om cirka 10 dagar ger dig en indikation om läget. Bäst resultat får du dock med en långtidsmätning under cirka 2-3 månader. Vill du få snabbare svar kan du boka hembesök av oss. Vår radonsniffer ger dig ett exakt och direkt utlåtande om läget.

Om mätningen tyder på förhöjda gränsvärden, gör vi en analys och kommer med åtgärdsförslag.

Sanering kan göras t ex via radonbrunn, en fläkt som suger luft från jorden runt fastigheten eller genom radonsug, som installeras vid de punkter i fastigheten där radon finns.

Behövs ombyggnation? Våra ventilationsexperter kan i så fall hjälpa dig att bygga om ventilationssystemet – för bättre luftväxling och för att minska radonets spridning.


Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

– Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
– Injustering luftflöden!
– Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
– Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
– Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
– Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Kontakta oss

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.