Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Boka radonmätning i Eskilstuna & Mälardalen

Är du osäker på radonnivåerna i ditt hus? Vi kan hjälpa dig hela vägen från mätning och dokumentation till eventuella åtgärder. Läs mer här – och boka via formuläret längre ned på sidan.

Radon finns överallt, i mark och byggnader – men i varierande nivåer. I bostäder och på arbetsplatser kan också radonhalterna skilja sig åt över tid – och även variera under dygnet, bland annat beroende på hur ventilationssystemet är inställt att fungera. Därför utgår man ifrån ett årsmedelvärde som inte får överskrida 200 Bq/m3. För säkrast resultat bör en långtidsmätning göras under cirka 2-3 månader, under den så kallade eldningssäsongen 1 okt–30 april.

Vill du läsa mer om radon? Ta del av vårt avsnitt i Sotarportalen, som du hittar här.

Radonmätning för villa

I vårt grundpaket för villa, Radonpaket 1, gör du en egen långtidsmätning av radonnivåerna. Vi levererar ett postpaket med spårfilmsdosor/radonpuckar inkl. uppsättningsanvisningar. Efter mätperioden (2-3 månader) skickar du in dosorna till laboratorium för analys.

Önskar du ett mer omgående svar kan du beställa Radonpaket 2 – där vi via radonsniffer kan mäta direkt och därmed ge en första indikation om läget.

I vårt Radonpaket 3 får du en mer komplett radonutredning för villa, där vi mäter nivåerna både i byggnaden och i omgivande mark. I paketet ingår mätning med markradonspett, radonsniffer samt gammameter för mätning av radon i material. Tillsammans med vår breda kunskap inom ventilationsområdet får du ett bra underlag för eventuella ytterligare åtgärder. Bokar gör du via formuläret längre ned på sidan. Vi tar sedan kontakt med dig för att diskutera närmare detaljer.

Radonmätning i flerbostadshus.

Om din fastighet har boende i hyresrätter eller bostadsrätter bör du alltid vara observant på att det angivna gränsvärdet inte överskrids. Mätning bör alltid göras när du har renoverat eller byggt om – eller när du har bytt ventilations- eller uppvärmningssystem. För att säkerställa att gällande radonvärden inte överskrids, så bör du även vart tionde år genomföra en generell mätning av radon i inomhusluften.

Radon på arbetsplatsen?

Den nya strålskyddslagen från 2018 ställer krav på att du som arbetsgivare ska ha kännedom om radonhalten på arbetsplatsen. Om gränsvärdena överskridits ska också åtgärder vidtas. Är du osäker på läget i dina lokaler? Med oss får du hjälp hela vägen från mätning till eventuell åtgärd.

Beställ våra radontjänster

Boka mätning eller utredning här!

  Angivna priser gäller inkl. moms.  OM RADON­MÄTNING:

  För ett godkänt mätresultat krävs en långtidsmätning i minst två månader. Detta ska ske under eldningssäsong – det vill säga mellan 1/10 – 30/4. Långtidsmätning görs alltid med minst två radonpuckar, och vidare förutsätts minst en puck per våningsplan. Radonpuckarna placeras i inredda rum (ej våtrum så som toalett eller tvättstuga). Om det gått mer än 10 år sedan föregående radonmätning så bör mätning göras på nytt – likaså gäller om du har gjort ombyggnationer.

  Har du frågor?

  Använd gärna vårt kontaktformulär. Välj ärende ”Radon”, så tar vårt team kontakt med dig. För att komma till formuläret klicka här.

  Rot-avdrag på ventilationsrensning

  Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
  arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

   

  rotavdrag

  Nyheter

  – Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
  – Injustering luftflöden!
  – Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
  – Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
  – Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
  – Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

   

  Sotning och ventilation

  Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

  Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

  Kontakta oss

  Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
  Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:


   (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.