Vill du få våra aviseringar via Kivra? Fyll i formuläret på kontaktsidan!

Besiktning Skorsten & Eldstad i Eskilstuna och Mälardalen

Går du och funderar på att installera en ny eldstad eller skorsten? Behöver du hjälp med någon form av konsultation inför installationen?

Skorstensfejare har sedan länge besiktigat eldstäder, skorstenar, takskydd och imkanaler. Det är en stor och naturlig del av vår verksamhet. Eskilstuna Sotnings AB arbetar efter branschkonceptet SSR GODKÄND besiktning. Detta koncept är utarbetat av Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) för att bättre möta kundernas och samhällets krav.

Denna metod har flera syften. Först och främst är det en kvalitetssäkring av utförandet. Besiktningsmännen ska bedöma lika, utföra besiktningen lika och protokollera lika. Sedan är det en kvalitetsökning då SSR GODKÄND besiktning endast får utföras av företag som är anslutna till SSR Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund.

Följande delar ingår i SSR GODKÄND besiktning:

  • Läckagemätning alt provtryckning
  • Kontroll av avstånd till brännbart material
  • Funktionsprovning & proveldning
  • Kontroll av husets takskyddsanordningar
  • Vi avslutar med att gå igenom vad som noterats under besiktningen och de eventuella punkter som måste åtgärdas
  • Skriftligt protokoll på installationen överlämnas
Beställ SSR Godkänd besiktning

Titta gärna på vår korta informationsfilm om SSR Godkänd besiktning:


Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

– Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.
– Injustering luftflöden!
– Beställ besiktning av skorsten och eldstad!
– Behöver du hjälp med takskyddsmontage?
– Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!
– Planera in för radonmätning eller åtgärder under vinter halvåret

 

 

Jobba hos oss!

Eskilstuna Sotnings AB & Eskilstuna Ventilationsrensning AB är ett växande bolag och behöver därför anställa mer folk till sin verksamhet i Eskilstuna.

Se våra lediga tjänster

 

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Kontakta oss

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:


    (*) Skriv in ditt personnummer om du istället för vanlig brevkorrespondens vill ha fortsatta aviseringar och viktig information från oss via e-tjänsten Kivra.