Tilläggstjänster

Rengöring av imkanal

Vi som företag har tidigare även rengjort kökens imkanal i villor och flerbostadshus. Kravet från myndigheterna försvann och idag ska behovet fångas upp av den Obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Vi kan givetvis erbjuda den tjänsten fortfarande se ”ventilationsrensning”.

 

Upprensning av kajbo

När våren kommer så är det vanligt att kajor vill bygga bo i er skorsten. Vi kan erbjuda tjänsten att ta bort boet i skorstenen så att det går att elda eller att frånlufts ventilationen fungera. Tjänsten är berättigad till ROT avdrag. I samband med det monterar vi ett kajnät som förhindrar att de bygger igen.
Tjänsten timdebiteras.

 

Upprensning av tjära

Har du fått felförbränning eller av annan orsak fått tjärbeläggning i er skorsten så kan vi erbjuda tjänsten att ta bort beläggningen. Tjänsten är berättigad till ROT avdrag.
Tjänsten timdebiteras.


Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

-Passa på att beställ filter och service av ditt ventilationsaggregat.

-Injustering luftflöden!

-Beställ besiktning av skorsten och eldstad!

-Behöver du hjälp med takskyddsmontage?

-Läckagemätning och OVK av din nybyggda villa!

-Planera in för radonmätning/åtgärder till hösten!

Vi håller öppet hela sommaren!

Sotning och ventilation

Eskilstuna Sotnings AB erbjuder, utöver lagstadgad sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av Eskilstuna Kommun, helhetslösningar inom sotning, ventilation och OVK besiktning för såväl kommun, privatperson och företag. Vår målsättning är att bli Mälardalens ledande leverantör av sotnings- och ventilationstjänster.

Vill du ha hjälp av oss vänligen kontakta oss på info@etunasotning.se

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:

 

Franke_logo SFSABSSR     ssr_besiktningISO 9001 jpegfunkisFG_4c (002)