Sotning & Brandskyddskontroll

Sotning är reglerad i lagen och räddningsnämnden i varje kommun har ansvar för att sotning och brandskyddskontroll utförs. Eskilstuna Sotnings AB har på uppdrag av Eskilstuna kommun ansvar att sköta detta för så väl privatperson som företag. Genom regelbunden sotning minskas både brandrisken och energi sparas i din fastighet.

Med sotning menas att sotaren rengör eldstäder, rökkanaler och imkanaler från storkök. Vi kontrollerar även eventuella brister kring skorsten, tak och eldstad. De brister som upptäckts meddelas givetvis dig som kund.

En brandskyddskontroll innebär att vi kontrollerar din eldstad med kamera och ser att den är säker att använda. Detta utförs av en behörig besiktningsman.

Brandskyddskontroll och sotning genomförs inte vid samma tillfälle då arbetet kräver olika yrkeskompetenser samt att intervallerna varierar.

 

Tidigare rengjorde vi även kökens imkanal i villor och flerbostadshus. Kravet från myndigheterna att denna tjänst ska utföras enligt förut bestämda intervall togs bort. Detta innebär att det idag är upp till dig som kund att beställa tjänsten. Passa på att beställa denna tjänst inför din ordinarie sotning så erbjuder vi ett lägre pris. Du har möjlighet att nyttja ROT avdraget. Mer information under ventilationsrensning.


Rot-avdrag på ventilationsrensning

Eskilstuna Ventilationsrensning AB har en lång erfarenhet av att rengöra ventilationssystem. Nu är det ett bra tillfälle då du har möjlighet att få ROT-avdrag. Det innebär att
arbetskostnaden minskar med 30 %. Rengöringen kan även leda till en energibesparing! Vi utför också all form av montage av villaventilation.

 

rotavdrag

Nyheter

Just nu söker vi fler medarbetare till oss på Eskilstuna Sotning AB och Eskilstuna Ventilationsrensnings AB.

Vi söker OVK-besiktningsman, ventilationsmontör, skorstensfejare.

Är du intresserad registrera din ansökan www.bästakollegorna.se

Försäljning

Vi har ett flertal produkter till försäljning som är relaterade till vår verksamhet. Välj om du vill montera det själv eller om du önskar att vi kommer och hjälper dig!

Offertförfrågan

Vill du göra en offertförfrågan på ett sotnings- eller ventilationsarbete?
Oavsett om det gäller sotning eller ventilation så är det hit du ska vända dig. Fyll i formuläret som du hittar här så hör vi av oss:

 

Franke_logo SFSABSSR     ssr_besiktningISO 9001 jpegfunkisFG_4c (002)